TOP

Privacy verklaring Citée

Download

de Citeé privacy verklaring als pdf.

Algemeen

Deze privacy verklaring beschrijft het beleid van Citée met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op de website citee.nl en alle gerelateerde websites, applicaties en diensten waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Citée hecht veel waarde aan de privacy van haar leden. Zodra u zich als lid registreert bij Citée verklaart u zich bekend en akkoord met de voorliggende privacy verklaring alsmede de algemene voorwaarden van Citée.


Persoonsgegevens

Om van de diensten van Citée gebruik te kunnen maken dient u persoonsgegevens op te geven welke nodig zijn om van de diensten van Citée gebruik te kunnen maken. Citée informeert u in dit document welke persoonsgegevens minimaal afgegeven dienen te worden alsmede welke optioneel afgegeven kunnen worden om de diensten van Citée te kunnen gebruiken. Daarbij geeft Citée ook aan wat er vervolgens met deze gegevens gebeurt.


Verplichte persoonsgegevens

Bij het registreren zijn de volgende persoonsgegeven verplicht:

  • Een zelf gekozen gebruikersnaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • De regio die u wenst te ontdekken

Bij het afsluiten van een lidmaatschap zijn, naast de gegevens die bij het registreren noodzakelijk zijn, ook de volgende gegevens verplicht:

  • Een duidelijk herkenbare profielfoto

Bovenstaande gegevens slaat Citée op wanneer u de diensten van Citée gaat gebruiken en worden door Citée gebruikt om uw activiteitenagenda op maat aan te kunnen bieden.


Aanvullende persoonsgegevens

In uw profiel, welke alleen zichtbaar is voor andere leden die een lidmaatschap hebben afgesloten, zijn bovenstaande gegevens opgenomen. U kunt desgewenst deze nog aanvullen met aanvullende persoonsgegevens, waaronder uw echte voornaam, uw beroep, uw opleidingsniveau, uw nationaliteit en uw karakterbeschrijvingen.

Daarnaast kunt u uw interesses selecteren, welke Citée zal gebruiken om u passende activiteiten aan te bieden in de agenda.

Alle informatie die u toevoegt aan uw profiel is uitsluitend zichtbaar voor leden van Citée die een lidmaatschap hebben afgesloten. U dient er zelf rekening mee te houden welke informatie u kenbaar maakt aan de andere leden van Citée.


Berichten tussen leden onderling

Citée biedt u de mogelijkheid in contact te treden met andere leden via de daarvoor beschikbaar gestelde berichten map. Alle berichten die u via Citée verstuurt naar andere gebruikers worden opgeslagen op de servers van Citée. Deze berichten worden niet door ons bekeken of inzichtelijk gemaakt, tenzij Citée daartoe op grond van een wettelijke bepaling toe wordt verplicht. Op het moment dat u besluit om uw profiel te verwijderen worden alle gegevens inclusief de berichten gewist.

Citée biedt u de mogelijkheid om andere gebruikers te blokkeren. Deze gebruikers kunnen dan niet langer uw profiel bekijken en u ook niet meer bereiken per email.


Aanvullende gegevens

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt verzamelt Citée automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele telefoon of andere apparatuur waarmee u toegang tot onze website verkrijgt. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

- de unieke identificatie van het toestel of mobiele telefoon of andere apparatuur, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding en statistieken betreffende bekeken pagina’s.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt door Citée om de website te kunnen optimaliseren voor de gebruikers. Om deze informatie te verkrijgen plaatst Citée cookies van Google Analytics, welke uitgesloten zijn van de cookiewet. Citée plaatst verder geen third-party cookies en maakt zodoende ook geen gebruik van advertentie netwerken.


Beveiliging

Citée beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Citée beveiligt uw persoonsgegevens zover de stand van de techniek dit mogelijk maakt. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact met ons opnemen via support@citee.nl.

Citée raadt u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen.


Toegang, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

Citée kan uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op uw account. Indien u uw wachtwoord bent vergeten kunt u via de website een nieuw wachtwoord aanvragen wat u op uw e-mailadres wordt toegezonden.


Overname of fusie

Indien Citée overgenomen wordt door een andere partij of fuseert met een andere partij dan mogen u persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. De andere partij heeft daarmee ook het recht om uw persoonsgegevens op dezelfde wijze als Citée te blijven gebruiken zoals u bent overeengekomen in deze privacy verklaring.


Wijziging

Citée kan ten allen tijden wijzigingen in deze privacy verklaring aanbrengen, bijvoorbeeld bij het introduceren van extra mogelijkheden op de website. In het geval Citée hier toe besluit wordt u daar over geïnformeerd via de website.


Toepasselijk recht

Een juridisch geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze privacy verklaring zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter en volgt de Nederlandse wet.


Tot slot

Indien deze privacy verklaring van Citée tot vragen of opmerking leidt kunt u deze uitsluitend kenbaar maken door een email te richten aan Citée. Het email adres hiervoor is info@citee.nl.